Jan Ott - Oera Linda

Oera Linda – nieuw licht op onze voorchristelijke afkomst

Presentatie op 29 maart 2023 te Joure, Friesland

meer informatie en inschrijving hier

Hoe betrouwbaar is het beeld dat vanouds wordt geschilderd van onze verre voorouders? Volgens een recente televisieserie zouden de oude Friezen hun kinderen hebben geofferd aan de goden voor een betere oogst. Waren ze voor de kerstening echt onbeschaafd en ongeletterd, of zijn ze na deze ‘grote reset’ door de winnaars als primitief en barbaars voorgesteld om hun rijke verleden uit te vagen?

Het leek te mooi om waar te zijn, rond 1870: De ontdekking van een voorchristelijk handschrift met wetten, filosofie en geschiedenissen, stammend van een verheven Noord-Europese, zeevarende beschaving, met een hoofdburcht op ‘Texland’. De eerste vertaling ervan werd ‘Oera Linda Bo(e)k’ genoemd. Het zou een 13e-eeuwse kopie zijn van een ouder origineel, bewaard door de uit Friesland stammende familie Over (de) Linde(n).

Door culturele instellingen zoals Tresoar en het Fries Museum wordt met stelligheid beweerd dat het een 19e-eeuwse, theologisch gemotiveerde grap zou zijn, maar de vraag waarom het handschrift niet authentiek kan zijn is nooit goed beantwoord.

In 1937 stelde G.A Wumkes, historicus en theoloog die de Bijbel in het Fries vertaalde: “het [is] voor mij van minder beteekenis wie het O.L.B. heeft geschreven. Het komt voor mij aan op de innerlijke, geestelijke waarde, als een getuigenis van Westfriesche vrijheidszin in een tijd toen het Friesche volkseigen met volslagen ondergang werd bedreigd. Zoowel de moreele en letterkundige factor, als de geestelijke sfeer, die er uit spreekt, gaan mij boven de authenticiteit en de historische feiten.”

Ook als de tekst minder dan 200 jaar oud was, zou het voor specialisten Oudfries een waardig gespreksonderwerp zijn, maar de stilte rondom Oera Linda is oorverdovend. Het thema is ofwel taboe, of men weet zich er geen raad mee.

Deze presentatie geeft een inleiding, zet misverstanden recht en verkent de relevantie ervan voor onze tijd. Ook is het mogelijk de nieuwe Engelse vertaling van Jan Ott — “Codex Oera Linda” — in te zien en aan te schaffen.

Jan Ott (Wijdenes, 1968) bladerde als gymnasiast door 18e-eeuwse handgeschreven bronnen in het Westfries Archief te Hoorn, op zoek naar vergeten voorouders. Na zeven jaar universitaire studie en nog eens zeven jaar werkervaring zocht hij verder, vanaf 2009 aan de hand van Oera Linda. In 2020 richtte hij een stichting op die inmiddels vier drukken van zijn Engelse vertaling uitgaf: ‘Codex Oera Linda’. In Nederland werd hij hierover geïnterviewd door Catherine Austin Fitts (Solari), Boris van de Ven (V for Valentine) en Niels Lunsing (De Andere Krant podcast).

Winkelwagen
Scroll naar boven